Yksilöprofiloinnit ja -valmennus

Yksilölliset tunnetaito-, motivaatio- ja työpersoonallisuusprofiilit

  • Itsearviomenetelmät ( EQi2, WOPI ja/tai WorkPlace Big Five) tukevat henkilökohtaista tunnetaitojen kehitystä, ja ovat hyvä pohja oman motivaation/työpersoonallisuuden ymmärtämiseen. Mittauksen jälkeen saatu yksilöllinen valmentava palaute auttaa jaksamista ja tukee voimavarojen tehokkaassa käytössä.
  • Mittauksia palauteprosesseineen voidaan käyttää kehittämiseen sekä yrityksen sisäisen kykyreservin etsimisen välineenä ja uraohjauksen tukena. 
  • Uudelleensijoittumista tai organisaatiosuunnittelua voidaan tehdä tältä pohjalta sekä työntekijän että työnantajan tarpeet huomioon ottaen.