Työyhteisöt ja vuorovaikutus

Työyhteisöt

  • Luottamus, vuorovaikutusasenteet, työpersoonallisuuksien erilaisuus ovat muutamia niistä teemoista, joita monissa tiimeissä halutaan käsitellä kun halutaan lisätä jaksamista ja innostusta. Pelisäännöt, palaute ja tiimin vahvuudet ja kehittämisalueet kiinnostavat toisia. Valitsemme teemat ja mittarit tarpeidenne mukaan.

Tiimin tunnetaitomittari TESI

  • Toimintaa voidaan tehostaa  tunnetaitoja mittaamalla. TESI (Team Emotional and Social Intelligence) on mittari, jossa kaikki voivat ilmaista mielipiteensä siitä, missä tiimi on vahva ja missä on haasteita ja parannustarpeita. 
  • Tiimien toiminnassa voidaan löytää seitsemän avaintekijää: ryhmäidentiteetti, motivaatio, myönteinen mieliala, ristiriitojen käsittely, stressinsieto, vuorovaikutus ja tunnetietoisuus. Kun näitä taitoja käytetään hyvin syntyy ryhmässä hyvä luottamus, empatia, lojaliteetti ja hyviä päätöksiä. Näin edistetään jatkuvaa tuottavuutta ja sosiaalista hyvinvointia.
  • Tulosten perusteella voidaan antaa tiimille eväitä parantaa toimintaa niillä alueilla,  jotka tiimi on kokenut oleellisiksi ja jotka vaikuttavat tuloksiin.