Tunnetaidot

Tunnetaidot – lisää tuottavuutta, parempaa johtamista ja hyvinvointia

Tutkimukset kertovat, että mitä vaativampi työ sitä suurempi merkitys tunnetaidoilla on onnistumiseen ja tuottavuuteen.

Mitä tunnetaidot ovat?

Tunnetaidoilla tarkoitetaan kykyä havaita, ymmärtää ja käsitellä omia ja toisten tunteita rakentavalla tavalla sekä kykyä  toimia tehokkaasti myös paineen alla. 

Tunnetaitojen on tutkimuksissa todettu vaikuttavan

  • Hyvään johtajuuteen
  • Tuottavuuteen
  • Asiakastyytyväisyyteen
  • Hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen

Tunnetaitoja voidaan luotettavasti mitata ja kehittää. Focused Energy käyttää Reuven Bar-On:in ja MHS:n kehittämää tunnetaitomittaria EQi2, joka perustuu laajoihin tutkimuksiin. Tutkimuksissa löydettiin 15 tunnetaitoa, jotka ovat opeteltavissa.