Rekrytoinnin tuki

Profiloinnit ja haastattelut rekrytoinnin tueksi

  • Tunnetaidoissa parhaat voivat saavuttaa 2-12 kertaisen tuottavuuden heikoimpiin verrattuna. Esimiesten epäonnistumisista 75-80 % aiheutuu tunnetaitojen puutteista. Siksi tunnetaitoja tulisi mitata rekrytoinnissa . 
  • Ihmiset menestyvät parhaiten tehtävissä, jotka ovat heidän motivaatiotaan tukevia ja siitä voimaa ammentavia sekä heidän persoonallisuudelleen mahdollisimman sopivia. Focused Energy tarjoaa yrityksen rekrytointiprosessiin tukea motivaatio (WOPI) ja työpersoonallisuus (Workplace Big Five) profilointeja. 
  • Mittaukset ovat itsearvioita ja ne tarkentuvat palautehaastatteluissa. Rekrytoitavat saavat omaan kehittymiseen hyödyllistä lisätietoa vaikka eivät tulisikaan valituiksi. Tämä lisää heidän arvostustaan rekrytoivaa organisaatiota kohtaan, silloinkin kun eivät tule valituiksi.