Muutostaidot

Muutos työyhteisössä

  • Tiimit ovat organisaation keskeinen tuottavuuden, luovuuden ja luotettavuuden perusta
  • Jotta tiimi voi toimia hyvin tarvitaan yhteispeliä ja hyvää johtajuutta. Organisaatiossa on tarpeen ottaa kaikkien kyvyt käyttöön ja hyödyntää ja tukea motivaatiota parhaalla mahdollisella tavalla. 
  • Muutoksen ohjaaminen  sekä stressin- ja ajankäytönhallinta ovat myös tarpeellisia taitoja haasteellisissa muutostilanteissa. Yksilöllisesti suunnitelluilla valmennuksilla voidaan tehostaa erilaisuuden hyödyntämistä, saada ymmärrystä organisaation motivaatiosta ja työyhteisötaidoista.

Focused Energy voi auttaa muutoksessa

Tiimi- ja johtamisvalmennuksen avulla ryhmä oppii hakemaan omat ratkaisunsa motivaation lisäämiseen ja painetilanteiden käsittelyyn. Valmennusten tukena voidaan käyttää motivaatio, persoonallisuus ja tunnetaitomittareita. Suurissa projekteissa työskentelemme kokeneiden ja ammattitaitoisten partnereiden kanssa.