Johtaminen

Johtoryhmät ja keskijohto

Johtamista voidaan katsoa kolmesta eri näkökulmasta:

  1. Johtaja itse vahvuuksineen ja kehittämisalueineen. Lisäämällä itsetuntemusta luodaan hyvä pohja johtamisen kehittämiselle. Omien vahvuuksien ja kehittämisalueiden identifiointia on hyvä tukea luotettavilla mittareilla, ja valmentavalla palautteella.
  2. Toinen näkökulma on yhteistoiminta ja vuorovaikutus. Tutkimusten mukaan 75-80% johtajien epäonnistumisista tulee tunnetaitojen puolelta. Ne ovat tärkeitä elementtejä molemmissa ensimmäisissä näkökulmissa. 
  3. Kolmas näkökulma on organisaation ja toimintatapojen uudistaminen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi myös pitkällä tähtäimellä.

Erityisosaamistamme on tunnetaitojen mittaus ja valmennus sekä motivaatio- ja työpersonallisuusmittauksin tuettu kehittäminen

Focused Energyllä on kokemusta sekä johtoryhmien että keskijohdon valmennuksista niin yrityksissä kuin valtionhallinnossakin. 

Valmennus uusille esimiehille

  • Uudet esimiehet tarvitsevat tukea osatakseen siirtyä uuteen rooliin nopeasti ja tuloksellisuutta ja hyvinvointia tukien. On sekä organisaation että esimiehen kannalta parempi valmentautua keskeisissä asioissa,  kuin oppia yrityksen ja erehdyksen kautta.
  • Erityisen haastavia tilanteita ovat sellaiset, joissa esimies ottaa vastuun tiimistä, jonka jäsen hän on aiemmin ollut. Toinen haasteellinen tilanne on syvällistä asiantuntijaosaamista sisältäneestä roolista siirtyä pääasiassa yleisjohdollisia tehtäviä tekemään.
  • Focused Energy voi auttaa yksilöllisillä valmennusohjelmilla. Useamman uuden esimiehen yhtäaikainen koulutus tuo mahdollisuuden osaamisen ja kokemusten vaihtoon.