Erilaisuudet voimavarana

Erilaisuuksien tunnistaminen vahvistaa työyhteisöä

  • Ihmiset viihtyvät ja menestyvät parhaiten työtehtävissä ja -olosuhteissa, jotka sopivat heidän persoonallisuus- ja motivaatioprofiileihinsa.
  • Ihmiset saavat enemmän aikaiseksi tiimeissä, joissa osataan huomioida ja hyödyntää erilaisia persoonia.
  • WorkPlace Big Five Profile™ on nykyaikaiseen persoonallisuus­tutkimukseen pohjautuva tehokas henkilö- ja tiimiprofilointityökalu.
  • Motivaatiota voidaan selvittää WOPI motivaatiomittarin avulla
  • Mittauksissa saatua tietoa voidaan tiimissä hyödyntää toiminnan kehittämiseen, henkilökohtaiseen kehittymiseen ja energian suuntaamiseen tavoitteiden  saavuttamiseksi.